Mitä ihmettä

Riskitön projekti??


Projektin tilaamiseen, varsinkin uudelta toimittajalta, sisältyy useimmiten epävarmuutta ja riskejä. Kustannukset voi karata, ja samaan aikaan sopimuksestakin on vaikea irtaantua.

Meidän kanssamme teidän ei tarvitse sitoutua valtavaan kokonaisprojektiin, jonka lopullinen kustannus on hämärän peitossa. Projektimme pilkotaan aina vähintään kahteen osaan, joista sitoudutte ainoastaan ensimmäiseen, dokumentaatiovaiheeseen, joka on useimmiten kustannuksiltaan pienin osa. Jokaisen vaiheen päätteeksi teille toimitetaan kokonaisuus, jonka perusteella pääsette jatkamaan projektissa eteenpäin haluamallanne tavalla: omana työnä, pyytämällä tarjouksia muilta toimittajilta tai, toivottavasti, meidän toteuttamana.
Tässä esimerkki, kuinka projekti voi edetä:

1. Etsitte toteuttajaa projektiisi
Tarvitsette toteuttajan laitteelle, joka mittaa veden lämpötilaa ja ilman hiilidioksidipitoisuutta. Laite lähettää mittaustulokset verkkopalvelimelle, josta ne ovat luettavissa verkkosivun ja mobiilisovelluksen avulla.
Otat siis pikimmiten yhteyttä!

2. Järjestelmäsuunnittelu
Sovimme kiinteähintaisesta, 3900€ maksavasta järjestelmäsuunnittelusta. Tämän vaiheen lopputuloksena saatte dokumentin, joka määrittelee mm.:

 • Mittausjärjestelmän yksityiskohtaisen toiminnallisuuden
 • Valitut tärkeimmät komponentit: mm. sensorit, mikrokontrolleri, virransyöttö
 • Valittu ratkaisu tulosten tallentamiseen ja esittämiseen
 • Vikatilanteiden käsittelyn
Mikäli emme syystä tai toisesta saa vaatimuksianne vastaavaa järjestelmän kuvausta määriteltyä, ette maksa mitään.
Seuraava vaihe projektissa on mikrokontrollerin sekä verkko- ja mobiilisovelluksen ohjelmistomäärittely. Saatte näistä meiltä tarjouksen, mutta ette sitoudu etukäteen mihinkään. Voitte myös jatkaa joko omana työnä tai ostaa palvelun toiselta suunnittelutoimistolta.

3. Ohjelmistomäärittelyt
Sovimme että toimitamme teille molemmat kaikki tarvittavat ohjelmistomäärittelyt kiinteään 3900€ hintaan.
Ohjelmistomäärittelyjen tuloksena saatte dokumentit jotka määrittelevät:

 • Mikrokontrollerin toiminnallisuuden, mm.:
  • Kuinka mikrokontrolleri käynnistyy
  • Mitä tapahtuu käynnistyksen jälkeen, kuinka kellot, tulot/lähdöt konfiguroidaan rekisteritasolla
  • Mitä toiminnallisuuksia käytetään, ja kuinka ne konfiguroidaan rekisteritasolla
  • Keskeytykset ja niiden tärkeysjärjestys
  • Käynnistyksen jälkeinen toiminta yksityiskohtaisesti
 • Verkkopalvelimen toiminnallisuus, mm.:
  • Missä muodossa mittaustiedot tallennetaan ja haetaan (esim. REST rajapinnan määrittely)
  • Tietokantamoottorin valinta
  • Kirjautumismenetelmien määrittely
 • Verkkopalvelun ja mobiilisovelluksen määrittely
Verkkopalveluiden ja mobiilisovelluksen osalta määritellään toiminnallisuus ja tietotyypit, muttei välttämättä esim. teknologian valintaa. Näiden dokumenttien perusteella itse ohjelmistosuunnittelu on suoraviivaista toteuttaa ja toteuttajan voitte jälleen valita vapaasti.

Vaiheet 2 ja 3 ovat dokumentaatiovaiheita, joiden lopputulosten perusteella on suoraviivaista siirtyä piirikaavio- ja ohjelmistosuunnitteluun. Nämä dokumentaatiovaiheet voidaan sopia myös yhdistettäviksi.

4. Piirikaavio- ja piirikuviosuunnittelu
Mikäli olette päättäneet ostaa piirikaavion ja -kuvion suunnittelun ulkoisena työnä, tarjoamme siitä jälleen kiinteähintaisen paketin. Tämän vaiheen lopputuloksena toimitamme

 • Piirikaavion ja siihen liittyvät tiedostot, kuten komponenttikirjastot
 • Piirikuvion ja valmistustiedostot
 • Komponenttiluettelon ja ladontaohjeet
 • Testaussuunnitelman
Voimme hoitaa myös tarjousten hakemisen piirilevyjen valmistuksesta ja levyjen tilaamisen.

5. Ohjelmistosuunnittelu
Ohjelmistosuunnittelussa on useampia kokonaisuuksia: mikrokontrollerin sulautettu ohjelmisto, rajapinnan toteutus, verkkopalvelun toteutus ja mobiilisovellus.

Koska ohjelmistomäärittelyissä on jo määritelty näiden yhteistoiminta, voidaan eri osille valita toteuttajat varsin vapaasti. Piirilevysuunnittelu ja mikrokontrollerin sulautetun ohjelmiston suunnittelu on kuitenkin hyvä pitää lähellä toisiaan. Verkkopuolen toteuttaja taas voi olla tyystin toinen: mikäli tavoitteena on integroida mittaustulosten tarkastelu vaikkapa olemassa olevaan intranettiin, on sen suunnittelu luontevaa pitää siellä.

Mikrokontrollerin ohjelmistosuunnittelun tarjoamme piirikaavio ja piirikuviosuunnittelun kanssa samassa paketissa tai vaihtoehtoisesti niin, että teette toisen näistä omana työnä. Näin saatte hyödynnettyä omat resurssinne mahdollisimman tehokkaasti. Mikäli taas haluatte ostaa toisen näistä kolmannelta osapuolelta, jätämme tämän osion väliin.

Verkkopuolen ja mobiilisovelluksen suunnittelun tarjoamme omana erillisenä kokonaisuutena.

6. Testaus
Testaukseen kuuluu kaksi osaa: itse mittalaitteen testaus ja verkkopuolen testaus, sekä tietysti näiden yhteistoiminta. Testaus on huomioitava jo kahdessa edellisessä kohdassa jotta toteutus tulee hoidettua oikein.

Yhteenveto
Projekti alkaa dokumentaatiovaiheella, joka tarkentaa loppuprojektin etenemisen ja antaa jo hyvän arvion tarvittavasta työmäärästä, sekä määrittelee miten projekti on tarvittaessa jaettavissa osiin. Jatko on täysin teidän valittavissanne: voitte jatkaa osittain tai kokonaan omana työnä, ulkoistaa suunnittelun yhtenä kokonaisuutena tai osissa. Dokumentaatiovaiheen lopputuloksen pohjalta voitte myös luoda tarkat tarjouspyynnöt.