Esimerkkiprojektit


Kiinteistön lämpötilanmittausjärjestelmä

Vaatimukset

Langaton mittaus, pilvipalvelu

Eri puolille kiinteistöä asennettavat paristokäyttöiset langattomat lämpötilasensorit lähettävät mittausdataa keskuslaitteelle. Keskuslaite on yhteydessä internettiin, ja välittää mittadatan verkkopalvelimelle. Lämpötilat ovat luettavissa verkkopalvelun kautta. Järjestelmä lähettää myös hälytyksen tekstiviestillä, mikäli lämpötilan raja-arvo ylittyy.Laitteisto

Sensori, keskusyksikkö

Langaton liikenne toteutettiin 868MHz:n ISM kaistalla toimivalla radiomoduulilla. Sensoriyksikköön valittiin STM32 -perheen mikrokontrolleri hoitamaan lämpötilan mittausta ja radiomoduulin kontrollointia. Virrankulutuksen säästämiseksi sensori mittasi lämpötilaa joka viides minuutti, mutta lähettää tiedot kerran tunnissa. Raja-arvon ylittyessä mittaustulokset lähetettiin kuitenkin heti. Keskusyksiköksi valittiin moderni linux "piirilevy -pc", jonka osaksi radiomoduuli integroitiin. Sensoridatan vastaanotto ja välitys verkkopalveimelle voitiin ohjelmoida Python -ohjelmointikielellä.Verkkopalvelu

PHP, MySQL, Apache

Verkkopalvelu päätettiin tässä tapauksessa toteuttaa PHP kielellä CodeIgniter alustalle. Mittaustiedot tallennettiin MySQL -tietokantaan. Verkkopalvelusta pystyi tarkastelemaan lämpötilatietoja halutulla aikavälillä sensoreittain.Mobiilisovellus työajanseurantaan

Vaatimukset

Mobiilisovellus, verkkopalvelu

Yksinkertainen mobiilisovellus työaika ja -tehtäväleimauksiin liikkuvassa työssä. Sovelluksen tuli tallentaa myös leimaushetken koordinaatit. Verkkopalvelusta tuli saada tuntiraportit työntekijöittäin ja tehtävittäin. Lisäksi leimauspaikat näytettiin kartalla.Mobiilisovellus

ReactNative

Mobiilisovellus toteutettiin React Native ympäristössä, jolloin sekä iOS että Android sovellukset saatiin toteutettua yhdellä lähdekoodilla. Sovelluksen tilanhallinta hoidettiin Redux -kirjastolla.Verkkopalvelu

NodeJS, Mongo, AWS

Verkkopalvelu ja rajapinnat toteuttiin NodeJS alustalla Amazon Web Services:in Elestic Bean Stalk virtuaaliympäristöön. Tietokannaksi valittiin MongoDB, joka myös hankittiin SaaS palveluna. Itse verkkopalveluksi kehitettiin React sovellus. Näin ollen kaikki koodi voitiin toteuttaa Javascriptillä niin mobiilisovelluksen, kuin verkkopalveluidenkin osalta. Verkkopalvelussa hoidettiin raportoinnin ohella myös käyttäjähallinta.